”För Martinsons, en av Sveriges största träförädlingsindustrier, har delägarskapet i säljbolaget Uni4 Marketing medfört ökad export av norrländskt trä till Mellanöstern och Nordafrika.”

Läs mer här.