Ombytta roller. Från det lilla och relativt fattiga centralamerikanska landet Costa Rica kommer nu protester mot de hotande avverkningarna av urskogarna i Änokdeltat. Costa Rica med sina enormt artrika regnskogar är ett av de länder som fått utstå en hel del kritik från den rikare delen av världen för skövling av regnskog. Idag är över 25 procent av skogen i Costa Rica skyddad i nationalparker och ekoturismen är en viktig del i landets ekonomi. Nu är det alltså Sverige som får stå i skamvrån och dra på sig kritik från världens länder.

Läs faxen från Costa Rica här och här