Sörmlandsleden etapp 1 går genom skogen ner till källan. Foto: Kristina Bäck

Avverkning hotar skogen runt Sandakällan, en populär kallvattenkälla i Nacka kommun söder om Stockholm. Källan ligger i ett område där Sörmlandsledens etapp 1 passerar och det är både nyckelbiotop och vattenskyddsområde. Många oroas att avverkningen kommer att påverka omgivningen och vattnet negativt, både i källan och i den intilliggande bad- och fiskesjön. 

Namninsamlingen ”Bevara skogen runt Sandakällan” har på en vecka fått över 900 underskrifter. Ellen Bergseth är intiativtagare till den, hon har även startat en Facebookgrupp med samma namn. Hon säger: 

-Just nu hoppas vi att markägaren Erstaviks Gård och Skogsstyrelsen tar fram och formulerar ett naturvårdsavtal. Men ett naturvårdsavtal ersätter max 60% av skogens värde och Erstavik vill ha ersättning för den resterade delen. Det tycker jag är fullt rimligt, bara för att det råkar vara en välbesökt skog och vattenskyddsområde ska skogsägaren inte gå back. Därför vill vi att Nacka kommun går in och ersätter Erstavik och uppdaterar det befintliga avtal som finns mellan parterna.

Engagemanget från Ältabor och Nackabor finns, säger hon men okunskapen är stor. Många tror att det är naturreservat kring Sandakällan, vilket det tyvärr inte är. Skriv under namninsamlingen här.