”Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) skriver till regeringen och protesterar mot att delar av landet förvandlas till, vad det kallar för, ett ”industrilandskap för produktion av vindkraftsel”.

”Traditionen med att skilja människors närboende från industriella miljöer bryts nu upp, menar FSL.”

Läs mer här.