Ordförande Persson, viktig spelare i Skogsindustriernas ”klimatet och skogen kampanj” enligt ATL:

Måndag 27 april 2009

Nu väntar nya tider i skogen

”Med Göran Persson som ordförande lyfts Sveaskog fram som en spelare i klimatfrågan.

Enligt Göran Persson kan en procents tillväxt i den svenska skogen per år i tjugo år äta upp hela transportsektorns koldioxidutsläpp på 26 miljoner ton.

Dags tänka om
Med Göran Persson vid rodret är det dags att tänka om. Koldioxidfrågan är högt upp på agendan och han vill att Sveaskog visar att det går att kombinera ansvar och affärer i samma handling.
Förutom skogens förmåga att ta hand om koldioxid är Göran Perssons övertygad om att skogens intäkter från energisortimentet kommer att växa kraftigt.

– Vi har bara sett början på utvecklingen, säger han.” Skriver tidningen.

Läs mer här.