Till Skogssällskapet
Att: Björn Sprängare

Rädda Svartedalens begäran om ett möte med stiftelsen Skogssällskapets styrelse och svar på Ert brev 2009-09-04.

Rädda Svartedalens Vildmark hade i skrivelse till stiftelsen Skogsällskapet begärt ett möte med stiftelsens styrelse med anledning av försäljningsplanerna av 2.300 ha skogsmark i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden.

I ett Ert brev 2009-09-04  omnämns stiftelsens syften för en försäljning av skogsmarken i Svartedalens Natura 2000-områden och naturreservat, men inget svar lämnas i brevet på vår begäran om att få träffa stiftelsens styrelse och redovisa våra motiv och ståndpunkter i frågan.

Det är med stor oro som vi följer utvecklingen i ett av Västsveriges största och mest attraktiva naturreservat. Stiftelsen Skogssällskapet har i annonser (se bl.a. GP den 12 och 14 september) lockat  till köp av 2.300 ha skog i Svartedalens naturreservat. Skogssällskapet uppmanar läsaren: ”Slå Dig ihop med några vänner och passa på nu när räntan är låg”!  I hela Svartedalen har i dagarna skyltar satts upp med texten ”Fastighet till salu”!

Med hänvisning till stiftelsen Skogssällskapets stadgar, som ålägger stiftelsen ett stort samhällsansvar, samt till ny kunskap som framkommit i Rädda Svartedalens pågående inventerings- och utredningsarbete om naturvärdena i Svartedalens naturreservat, vill föreningen åter rikta en begäran till stiftelsen att få träffa stiftelsens styrelse för att redovisa våra motiv och ståndpunkter. Vi hoppas att vår medverkan kan bidra till att finna en för alla berörda parter acceptabel lösning, i denna för Svartedalens framtid mycket viktiga fråga.

Kungälv den 22 september 2009

Med vänlig hälsning

Kåre Ström
Ordförande i Rädda Svartedalens Vildmark