rapport-till-miljominister Skydda Skogen överlämnade på 24 mars 2015 sin nya rapport om artskyddet i den svenska skogen till miljöminister Åsa Romson, direkt  efter att föreningen avslutat en välbesökt press- och informationsträff i Stockholm. Mijöministern var mycket positiv till Skydda Skogens arbete och lovade att läsa rapporten både som jurist och som miljöminister. Hon sa även att rapporten om artskyddet i skogen passade bra inför det att man nu skall se över skogspolitiken. På bilden Michael Nilsson, författaren till rapporten och ministern. Foto: Robert Svensson.

Du kan ladda ner rapporten här som pdf fil.