Rebecka Le Moine, styrelseledamot i Skydda Skogen och aktiv i flera andra miljö- och klimatorganisationer är nominerad till Årets miljöhjälte. Hon har varit mycket aktiv i skogsdebatten på sistone, men även varit med i flera paneldebatter under politikerveckan i Almedalen. Just nu är hon i Kambodja för att jobba med ett projekt om att återintroducera tigrar där, för att uppmuntra ekoturism. Priset delas ut av Aftonbladet och WWF tillsammans.

Läs mer om nomineringen i Aftonbladet eller på Linköpings universitets webbplats.