Viktigt budskap i bok

om skogsavverkning

Deforestation: Why YOU Need to Stop it NOW, av L. F. Collingwood (fri översättning av titeln: Skogsavverkning: Varför DU måste stoppa det nu)

 

Bokens huvudsakliga budskap är att vi som konsumenter, och individer, måste ta ett personligt ansvar för att förhindra skogsavverkning och annan miljöförstöring. Om vi inte gör det, kommer ingen annan att göra det. Mahatma Gandhis budskap ”Var den förändring som du vill se i världen” löper som en röd tråd genom boken.

Collingwood menar att statsmakterna inte kommer att ta något riktigt eller effektivt ansvar eftersom de styrs av de stora företagen. Han förklarar hur och varför det är så. De flesta miljöorganisationer står maktlösa inför att nå verkliga förändringar. De dras antingen in i processer där företagen dominerar eller får företag att framstå som ”gröna” genom att samarbeta med dem. Det sistnämnda är en del av företagens vilseledande och falska marknadsföringsstrategier, s.k. grönmålning (greenwash). 

 Collingwood menar att varje konsument kan agera effektivt genom att sluta köpa varor som har en skadlig miljöpåverkan. Detta inkluderar i princip allting, men boken ägnar extra uppmärksamhet åt palmolja, sojabönor och biffkött. Vi bör istället ägna oss åt s.k. positiv konsumentaktivism där vi selektivt spenderar våra pengar på verkligt hållbara varor som t.ex. ekologiskt producerad mat. Varje gång vi köper något måste vi fråga oss själva: ”Vad blir konsekvenserna för miljön? Behöver jag verkligen det här?” Detta blir vår röst i en större politisk skala.

Boken startar med att förbehållslöst kritisera det globala ekonomiska systemet som i boken benämns ”konsumentindustrialism”. Industrialiserade ekonomiska system är alla ytterst baserade på beslagtagande av naturkapital och omvandling av detta till skräp som ingen behöver. Denna process förorenar dessutom planeten. Systemet är beroende av avfallsproduktion vars strategi baseras på bl.a. engångsvaror, onödiga förpackningar och förutbestämda bäst före-datum. Därutöver bygger hela systemet på fossila bränslen vilket gör det extremt ohållbart. Dessa ändliga bränslen, framförallt olja, har under 1900-talet bidragit till vår höga socialekonomiska standard, vilket i sin tur är ohållbart. Collingwood diskuterar, med bestämdhet, dessa ämnen vitt och brett och går in på djupet på termodynamikens andra huvudsats (entropi) och oljeproduktionstoppen (peak oil – att oljan kommer att ta slut).

Även avskogningens historiska perspektiv behandlas. Skogen utgjorde det största energikapitalet innan de fossila bränslena gjorde sitt intåg.

 

 

Collingwood hänvisar till Påskön, den isolerade ön i sydöstra Stilla havet, där dess invånare utnyttjade de inhemska resurser till den grad att det inte fanns några träd eller resurser kvar på ön. Detta kan liknas vid sättet vi behandlar vår planet. Påsköns invånare hade ingenstans att ta vägen för att undvika en social kollaps; det samma gäller oss. Enda skillnaden är att vi förstör hela vår planets miljö, inte bara en liten isolerad ö.  Som en kontrast till Påskön beskrivs hur Kuba under början av 1990-talet lyckades anpassa sig till bristen på fossila bränslen, där kubanerna tog sig an ett intensivt ekologiskt jordbruk för att bli självförsörjande med en mer hållbar matproduktion.

Boken behandlar en rad olika ämnen som visar att allt hör ihop. Utöver ekonomi, historia och energifrågor behandlas även spirituella och socialpolitiska aspekter. Vi måste ändra vårt förhållande till naturen, vilket är ett moraliskt åtagande. Genom att ingående diskutera Gud, Edens lustgård (där människan lever i harmoni med naturen) och dra paralleller till termodynamikens hållbarhet, samt genom att t.o.m. hänvisa till tarotkort, vill författaren öka förståelsen för universella och spirituella principer.

Collingwood citerar ofta en rad olika böcker, artiklar, tidningsartiklar och hemsidor och diskuterar och analyserar deras innehåll och innebörd. Ibland blir kapitlen för tunga att läsa med för mycket text och information. Han skriver dock bitvis med humor, ofta på ett satiriskt och cyniskt sätt, vilket gör boken mer underhållande att läsa. Han är förbehållslös i sin kritik och sågar vanföreställda auktorisationer, vilket säkerligen kan uppfattas som kontroversiellt av vissa läsare. Han är bl.a. kritisk mot alternativ och förnyelsebar energiteknik som han menar bygger på fossila bränslen.  Dess infrastruktur, tillverkning, installation, underhåll och till sist skrotning, är beroende av fossila bränslen. Enligt honom fyller de sin funktion, men kan inte bli mer än tillägg till elnätet som baseras på fossila bränslen.

 Enda utvägen, enligt författaren, är en nedtrappning och omkonstruktion av det globala system som byggts upp under de sista få århundradena. Vi behöver återgå till en så enkel och hållbar livsstil som möjligt, vilket innebär en förändring av våra värderingar. Vi behöver drastiskt minska vår konsumtion, omfördela våra resurser mer jämlikt och hållbart, fokusera på att producera vår mat lokalt och lära oss att uppskatta de enkla och icke-materialistiska nöjena och tillfredställelserna i livet. Avslutningsvis har vi två val – vi kan välja mellan att följa Påsköns exempel (dumt val), eller, göra som kubanerna (intelligent val). Collingwood säger att han satsar pengar på att vi väljer det dumma valet, men att det är en vadslagning han mer än gärna skulle vilja förlora.

Amanda Tas

Leigh Collingwood (2011). Deforestation: Why YOU need to stop it NOW. Osborne Porter Literary Services, Westville, 426 sidor. (fri översättning av titeln: Skogsavverkning: Varför DU måste stoppa det nu)
Deforestation: Why YOU need to stop it NOW kan beställas från författaren Leigh Collingwood, genom att skicka e-post på engelska till följande e-postadress:

leighcollingwood@hotmail.com

Pris: $35 (ca 240 SEK) exklusive porto och frakt (ytterligare ca $35 för leverans till Sverige från Sydafrika). Total ca kostnad inklusive porto och frakt: $70 (ca 480 SEK)

 

Om författaren

Sydafrikanska miljöaktivisten Leigh Collingwood har ägnat 7 år åt att samla in fakta och skriva denna bok. Han har en kandidatexamen i socialvetenskap med huvudämnena psykologi och ekonomi. Han är intresserad av naturvetenskap och humanistisk vetenskap, men också religion, spiritualitet och filosofi. Han är en oberoende sanningssökare, som inte tillhör någon institution eller auktoritet.