Miljöaktivister

bemöts med

polisbrutalitet

Sverige 2013. Fredliga aktivister slås ned. Stora naturområden avlyses. Felaktigt  och i strid mot allemansrätt och gällande lagstiftning. Journalister nekas tillträde, avhyses och riskerar till och med rättsliga påföljder samtidigt som polisen tillåter något som enligt vittnesmål mest liknar en lokal lynchmobb att husera innanför avspärrat område. Dessa personer passar då på att söka upp en miljöaktivist som klättrat upp i ett träd och hotar där denne till livet.

Just nu prospekteras, provborras och sprängs det för fullt i Sverige (liksom runt om i övriga världen). I och med regeringens nyligen antagna mineralstrategi har verksamheten tagit ordentlig fart. Omkring hundra olika platser i landet är just nu föremål för kommande exploatering i jakten på olja, gas, kalk, mineraler med mera. De aktuella områdena är i flera fall skyddsvärda eftersom de har mycket höga naturvärden. Många gånger skulle en gruvverksamhet också innebära stora risker för lokalbefolkningens möjlighet till försörjning och påverka deras livskvalitet mycket negativt. Det handlar exempelvis om lantbrukare på Gotland som blir utan vatten och samer i Lappland som får sina renbetesmarker förstörda. Framförallt blir miljön – och därmed kommande generationers möjligheter till ett gott liv – lidande. De fredliga aktivister som nu engagerar sig för ett mer hållbart alternativ till den gruvboom och miljöförstörande verksamhet vi nu ser har under den senaste tiden bemötts allt mer brutalt. Det är en stor skam för regeringen, men också för polismakten som blint lyder order och tar parti för utländska prospekteringsföretag utan att sätta sig in i gällande regelverk vare sig för urfolks rättigheter eller EU:s lagstiftning gällande naturskydd.

svtplay.se: Kallakområdet är inte avlyst

Filmklipp från polisinsats 21 augusti

Filmklipp från polisinstas 23 augusti

Radiointervju med frilansfotografen Tor Lundberg Tourda (Intervjun börjar cirka 02.45 minuter in i sändningen)

fib.se: KALLAK: BRUTAL POLIS NÄR MEDIA ÄR BORTA

dn.se: ”Sverige skänker bort tillgångar i Sameland”

landspartietsvenskasamer.com: Pressmeddelande 2013-08-22

sverigesradio.se: ”Det som händer i Kallak angår alla i Norrbotten”

tv4play.se: Länsstyrelsen kan stoppa gruvetableringen i Kallak

sverigesradio.se: Kampanda i Kallak

youtube.com: Vi är inte rädda för er

youtube.com: Polisingripande mot fredliga demonstranter