Jordens Vänner meddelar att skogsindustrins reklamkampanj ”Svenska Skogen” är årets vinnare av Svenska Greenwashpriset. ”Att så många röstade på kampanjen indikerar att skogsindustrin inte kan gömma sig bakom gröna pr-kampanjer”. Det säger Jordens Vänners ordförande Nastaran Zargari.

Exempel på Svenska Skogens reklam i Stockholms tunnelbana.

Varje år utser Jordens Vänner tre kandidater till Svenska Greenwashpriset. Priset går till företag, organisationer eller makthavare som man anser har skapat sig en överdrivet grön image med hjälp av vilseledande marknadsföring. I år var det reklamkampanjen Svenska Skogen, Beowulf Mining och svenska staten som nominerats.

Motiveringen till att Svenska Skogen fick priset lyder:

”2022 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, pr-kampanjen Svenska Skogen (skapad av Svensk Skogskommunikation AB som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna), menar att det är bra för klimatet att skogen brukas enligt dagens modell. Modellen handlar till stor del om att skapa kalhyggen och monokulturer, vilket gör att arter dör ut i en rasande takt och raderar skogens viktiga funktion som kolförråd. I motsats till vad den här pr-kampanjen försöker hävda, så motverkar dagens skogsbruk klimatmålen. Svenska Skogen har under många år lagt mångmiljonbelopp på en kampanj som är ett skolexempel på greenwashing. Den påstår bl a att ökat skogsbruk enligt rådande modell skulle vara klimatsmart. Dessa pengar hade istället kunnat användas till att ställa om skogsbruket till att bli klimatsmart på riktigt. Därför är Svenska Skogen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2022.”

Skogsbolag har tidigare varit vinnare av Greenwashpriset: 2020 vann Sveaskog och 2012 Stora Enso.