Nu har föreningen skickad in remissvaret på de fyra delrapporter i det nationella skogsprogrammet. Rapportena tyckte föreningenvar spretiga, utan t.ex. en tydlig definition av vad som är hållbart skogsbruk. Föreningen ifrågrasätter därför såväl grunden för det nationella skogsprogrammet själv, vars vision var: ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en hållbar bioekonomi.

Du kan ladda ner hela remissvaret här.

I samband med det nationella skogsprogrammet publicerade Elin och David en debattartikel i Altinget, med titeln ”En hållbar tillväxt är inte möjlig”

.