Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Replik i DN: Sveriges sista naturskogar måste skyddas nu – de kan inte återplanteras sen

Ett av Sveaskogs kalhyggen i Norrbotten. Foto: Björn Olin / helifilm.com

REPLIK I DN DEBATT 26/4: Företrädare för sameorganisationer och miljöorganisationer: Sveaskogs sexpunktsförslag visar att de är bra på PR men ovilliga att bedriva ett hållbart och klimaträttvist skogsbruk. Sveriges naturskogar måste skyddas nu.

Ett statligt bolag stakar ut sin hållbarhetsinriktning, mitt i en klimat- och artkris, och detta är utfallet? Under all kritik. Det går inte att genomföra en naturvårdsinsats värd namnet och samtidigt upprätthålla en ”business as usual”-leverans till industrin.

Sveaskog skriver att de ”vill bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål.” Det är mål som borde sätta ramen för Sveaskog. Bolagets ”hållbarhetsinrikting” är dock så undermålig att den kommer hindra Sveriges chanser att nå just dessa miljö- och klimatmål.

Vi är trötta på tomma ord, siffertrix, rapporter och ambitioner om utredningar. Skogar med hög bevarandestatus kan aldrig bevaras om Sveaskog inte slutar avverka dem. Sveriges sista naturskogar måste skyddas nu, för de kan inte återplanteras sen.

Vad ni gör spelar roll, ni måste bestämma vilken roll ni vill ha.

Läs hela repliken i DN här.