Den svenska

modellen flagnar

Den tretåiga hackspetten är en av de rödlistade arter som har minskat i antal på grund av det intensiva skogsbruket i Sverige. Foto: Robert Svensson

 

Den frilansande bildjournalisten Erik Hoffner visar i ett målande reportage att man bara behöver skrapa lite på fernissan för att Sveriges ohållbara skogsbruk ska framträda i öppen dager. Vid ett besök i Sverige upptäckte han att den positiva bilden av den svenska modellen som sprids runt om i världen inte stämmer med verkligheten. Stora kalhyggen, monokulturer av gran, tall och contortatall, djupa körskador och liten hänsyn till den biologiska mångfalden var vad han möttes av.

Läs mer här