Skandalavverkningar

Just nu pågår Skydda Skogens fältundersökningar av skogsbruket i Uppsala och Stockholms län. Redan efter fem dagar kan Skydda Skogen konstatera att det finns allvarliga brister hos skogsbolagen när det gäller att leva upp till Skogsvårdslagen och de frivilliga certifieringsreglerna.  Skogar med höga naturvärden hotas att avverkas av skogsbolagen Holmen Skog och Bergvik Skog samtidigt som andra skogar redan kalhuggits utan hänsyn till sällsynta arter och höga naturvärden.

– Vi anser att Skogssällskapet gjort sig skyldiga till ett grovt övertramp och uppenbarligen struntat i att följa reglerna, vilket bör få konsekvenser, menar Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

Läs mer här