”Striden om Ekots censur av krönikören Johannes Ekman går vidare. Nu publiceras den förbjudna krönikan på författaren Lars Gustafssons blogg.”

Läs mer här

I Johannes Ekmans krönika hänvisas det till en artikel i tidningen Filter:

Enligt Filters artikel är idag bara 4 procent av skogsarealen skyddad, medan de miljöpolitiska målen skulle kräva minst 10 procent.

Skydda Skogen reder ut begreppen:

I Sverige är 4 procent av den totala arealen produktiv skogsmark formellt skyddad.

Nedanför fjällen är 2 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad och forskarna menar att de miljöpolitiska målen kräver minst 20 procent.