”Anf. 1 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):Fru talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att ett omställningsstöd införs för att stimulera alternativa skogsskötselmetoder och att verka för styrmedel som begränsar kalhyggen på för klimatet känsliga så kallade organogena marker.”

Läs mer här