”Under förra mandatperioden urholkade regeringen anslag till skydd av skog och annan värdefull natur. Myndigheterna fick inte kompensation för ökade priser på mark. I stället minskades anslagen. De beslut som de borgerliga partierna drev igenom i riksdagen om avskaffat toleransavdrag och införandet av ett ”affektionsvärdestillägg” på 25 procent utöver marknadsvärdet urholkade anslagen ytterligare.”

Läs mer här