”Skogsavverkningar bör, som all annan miljöfarlig verksamhet, hanteras under miljöbalken. Idag utgör det storskaliga skogsbruket en av de mest miljöskadliga verksamheterna. Ändå är det friskrivet från miljökonsekvensbeskrivning och miljöprövning.”

Läs mer här