Förslag till riksdagsbeslut 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta Bästeträsk nationalpark enligt Naturvårdsverkets plan.”

Läs mer här