DSC_0073
Lutz Fähser, dåvarande förvaltningschef för Lübecks skogar, guidar svenska gäster

från bland annat nätverket Skydda Skogen. Foto: Klas Ancker 2006

 

Föreslår Lübeckmodellen i Sverige

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet ett skogsbruk enligt Lübeckmodellen i Sverige.”

Läs mer här

Motion om en skog för framtiden