– Ett unikt naturskogslandskap hotat av gruvdrift

Kampen om den 4 kvadratmil stora gammelskogen Jelka-Rimakåbbå pågick under ett 20-tal år fram till 2007 när det blev skyddat som Natura 2000-område tack vare EU. Idag jobbar länsstyrelsen med att bilda naturreservat av det unika området. Ideell naturvård, under ledning av Steget Före/Naturskyddsföreningen, har varit drivande i arbetet. Det här torde vara vår största seger i modern tid. 

Trots detta har Bewolf mining, samma bolag som i Kallak, fått tillstånd att börja söka malm i hjärtat av området. En malmfyndighet här skulle även avsevärt öka risken för en gruva i Kallak.

Hjälp till genom att protestera, rösta på Jelka-Rimakåbbå som årets svenska pärla hos världsnaturfonden/WWF.          http://www.wwf.se/svenskaparlor/ 

Sprid det här i era nätverk, bland vänner och likasinnade på facebook mm.

Kontaktperson Mats Karström   mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se