Reklamkampanjen ”Svenska Skogen” ljuger här om att kortlivade produkter är klimatsmarta.

Jordens Vänner nominerar varje år en Greenwashvinnare och reklamkampanjen ”Svenska Skogen” är en klockren kandidat.  ”Svenska Skogen” är en mycket påkostad reklamkampanj som har pågått i flera år på TV, bio och media samt på allmänna platser som busshållplatser och i tunnelbanan. Den har riktats till allmänheten, politiker och skolbarn. Alla ska luras att tro att den svenska kalhyggesmetoden är bra för naturen och att skogen huggs ned för klimatets skull. Statliga Sveaskog har varit en av finansiärerna bakom.

Det har satsats över 150 miljoner kronor på lobby och reklam i reklamkampanjen, enligt en artikel i Dagens Nyheter (2021). Sveaskog hoppade av kampanjen i våras, efter att den kritiserats. I ett  kort pressmeddelande skrev Sveaskog att de nu ska ha mer fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning.

Motiveringen- de lurar allmänheten

Jordens Vänners motivering till Greenwashpriset lyder:

Svenska Skogen har genom påkostade och missvisande PR-kampanjer under många år försökt lura allmänheten att den svenska kalhyggesmetoden inte skadar den biologiska mångfalden i skogen och att skogen bör huggas ner – för klimatets skull. Men i verkligheten innebär den svenska skogsmodellen enorma växthusgasutsläpp, daglig förlust av oersättliga gammelskogar och en ständigt växande yta av klimat- och miljöskadliga trädplantage. Sverige har därför mindre naturskog kvar än någonsin, rekordmånga monokulturer av planterade träd och en ständigt minskande mängd artrika naturskogar kvar. Detta leder till fler rödlistade arter och ökade klimatutsläpp! Svenska Skogen är en greenwashingkampanj i mångmiljonklassen som är utformad endast för att grönmåla Sveriges enskilt största utsläppare av växthusgaser.”  

Finansiärerna bakom ”Svenska Skogen” är bland annat LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog, Södra och Sveaskog. Enligt Dagens Nyheter har de lagt 135 miljoner kronor på pr-kampanjer. Men det är inte bara dessa stora aktörer som betalar kampanjen- alla skogsägare har fått vara med och finansiera den genom en avgift på 40 öre per kubikmeter virke.

Reklamen kallas ”folkbildande”

När kampanjen startade 2017 sa Lars Idermark, styrelseordförande för Svenska Skogen och vd för Södra, att kampanjen är ”ett folkbildande initiativ”:
– Vi önskar att fler får upptäcka, förstå och uppskatta skogens oändliga möjligheter. Det här initiativet är på många sätt ett folkbildningsinitiativ – vi vill medvetandegöra och stärka den i grunden positiva attityden ytterligare och dela kunskaperna om och engagemanget för skogen.

Rösta här: http://greenwashpriset.jordensvanner.se/