Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rösta på Skydda Skogen i Naturbonusen!

Friluftsbutiken Naturkompaniet skänker varje år pengar genom Naturbonusen till inspirerande natur- och miljöprojekt runt om i Sverige. En procent av beloppet från medlemmarnas köp delas ut till organisationer och naturskyddande projekt. I år är temat biologisk mångfald och Skydda Skogen är för andra gången en av de nominerade föreningarna. 

Under 2021 höll Skydda Skogen kurser och föredrag om skogens värde och gjorde även naturvärdesinventering av skog i Sverige. Med stöd från Naturbonusen vill föreningen fortsätta detta arbete under 2022 för att mer skog ska kunna skyddas mot avverkning. 

– Vi är väldigt glada att vi åter igen har blivit nominerade till Naturbonusen. Det är ett akut läge för de oskyddade naturskogarna i Sverige och deras hotade biologiska mångfald. Med dagens långsamma skyddstakt och kalavverkningarnas snabba omvandling av skogslandskapet kommer i stort sett all oskyddad riktig skog i Sverige vara borta bara om 10-15 år. Vi vill därför inspirera fler att arbeta för skydd av våra sista naturskogar och en reform till ett naturnära skogsbruk, säger Sebastian Kirppu, skogsambassadör, Skydda Skogen. 

Sebastian Kirppu. Foto: Erik Hansson

Skydda Skogen planerar att hålla kurser och föredrag och på annat sätt sprida information om skogen och dess biologiska mångfald. Föreningen vill också hjälpa folk som vill rädda skog. 

– Är kanske den sista biten gammelskog nära dig är avverkningsanmäld? Då vill vi ha resurser att hjälpa till med naturvärdesinventering av skogen, och ge stöd till hur du kan gå vidare med att rädda skogen och få myndigheter att agera. Det finns troligen skogsägare som vill skydda sin skog och som undrar om den har höga naturvärden och hur de ska göra för att skydda den, då vill Skydda Skogen kunna hjälpa till, säger Sebastian Kirppu.

Läs mer om Skydda Skogen och de andra nominerade favoriterna här: 

https://www.naturkompaniet.se/naturbonusen/