Skydda Skogen har skickat ett paket till IKEA. Foto: Daniel Rutschman

Rysk naturvårdsexpert bekräftar kritiken av IKEA:s avverkningar i ryska Karelen

Föreningen Skydda Skogen har skarpt kritiserat IKEA:s skogsbruk i ryska Karelen, men IKEA:s svar har hela tiden varit att det är intressenterna i Karelen som ska ha störst inflytande. Men i en intervju med Alexander Markovsky från den karelska miljöorganisationen SPOK framgår nu att IKEA får kritik även från ryskt håll.

Skydda Skogen har skickat en trissa från ett 400-årigt träd som IKEA avverkat till IKEA:s huvudkontor, tillsammans med en kopia av intervjutexten och våra krav.

Alexander Markovsky är doktor i skogsekologi och ordförande i SPOK, och han bekräftar Skydda Skogens uppgifter om att IKEA/Swedwood avverkar skyddsvärd skog med månghundraåriga träd i Karelen. Enligt honom borde IKEA/Swedwood övergå till att istället bruka sekundärt uppvuxen skog som redan varit brukad.

”Kring IKEA/Swedwoods arrende finns det gott om sekundära skogar. De arrenderas inte av någon trots att de karelska myndigheterna gärna vill det. Använd dem – det skulle ge arbetstillfällen och ved till lokalbefolkningen och utveckla norra Karelens skogsbruk. Att bruka sekundära skogar skulle göra det lättare att bevara de unika och värdefulla naturskogarna,” säger Alexander Markovsky.

IKEA hävdar (Smålandsposten 25/4) att 56% av skogen i Karelen har någon form av lagligt skydd. Men enligt Alexander Markovsky har bara ungefär 3% av Karelens skogar ett skydd jämförbart med vad naturreservat i Sverige har.

I Uppdrag Granskning säger Anders Hildeman, skogschef på IKEA, att skogen de avverkar innehåller gamla stubbar och därför inte är något särskilt med ryska mått mätt. Men det håller inte Alexander Markovsky med om: ”Det finns väldigt lite urskog kvar i norra Europa. Det viktiga är att i dessa skogar finns inga spår av modernt industriellt skogsbruk. Dynamiken hos en naturlig skog och allt som är viktigt för den biologiska mångfalden finns kvar. Enstaka gamla stubbar kan finnas i urskogar, som spår av gamla tiders traditionella sätt att leva.”

”Intervjun visar att IKEA:s skogsbruk inte alls är acceptabelt ur rysk synvinkel, som IKEA har hävdat,” säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. ”Vi upprepar våra fem krav, nu med stöd av SPOK. Vi vill bland annat att IKEA/Swedwood omedelbart slutar att avverka skogar med höga naturvärden, och slutar ljuga om förhållandena i Ryssland.”

”Vi hoppas att IKEA nu förstår att det inte är bara i Sverige som de får kritik, och vi hoppas också på att IKEA vill återuppta dialogen med Skydda Skogen och SPOK,” säger Elin Götmark, styrelsemedlem i Skydda Skogen.

Läs hela intervjun med Alexander Markovsky här

Läs Skydda Skogens lista med krav på IKEA/Swedwood

Presskontakt

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen: 076-11 48 811

Alexander Markovsky, ordförande i SPOK: +79 602 151122

Elin Götmark, styrelseledamot i Skydda Skogen: 0706-78 74 23