Naturskyddsföreningen i Norrbotten varnar för att två motioner till riksdagen som tar upp nyttjandet av Norrbottens skogar kan komma att leda till förödande konsekvenser för skogarna i länet. I appellen ”Länge leve Norrbottens skogar” ställer sig politiker, företagare och eldsjälar bakom kravet om större arealer skyddad skog och ett hållbart skogsbruk.

Under det senaste året har ett antal motioner angående nyttjandet av skogarna i Norrbotten beretts i riksdagens utskott och dessa ska nu behandlas i kammaren. Naturskyddsföreningen i Norrbotten menar att påståendena i dessa motioner är motsägelsefulla och saknar hänvisning till forskning.

Läs Naturskyddsföreningens pressmeddelande här.

 

Läs appellen ”Länge leve Norrbottens skogar” här.

Se vilka gett sitt stöd till appellen här.