SCA avverkade skyddsvärd kalkbarrskog med den starkt hotade mätarfjärilen trolldruvemätare vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun i Jämtland. Deras motiv är att skapa en lövskog – trots att få lövträd fanns i den nu avverkade kalkbarrskogen. – Skandalös ekocidhandling, enligt Skydda Skogen.  

På vilket sätt har SCA utvecklat och bevarat trolldruvemätarens livsmiljö? SCA avverkade den äldre kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun trots att de kände till förekomsten av den starkt hotade arten trolldruvemätare (EN). Foto: Privat.

Det var i vintras som SCA avverkade den skyddsvärda kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna. En kalkbarrskog är en så kallad hänsynskrävande biotop och prioriterad skogstyp för formellt skydd. I den nu avverkade skogen fanns flera fynd av trolldruvemätare (EN). Fjärilen lever i äldre barrdominerade skogar med högörter och är knuten till kärlväxten trolldruva. Trolldruvemätare ingår i ett åtgärdsprogram för bevarande av arten och bedöms finnas på endast ca 25 lokaler i hela Sverige.  

Den starkt hotade trolldruvemätaren (EN) observerades på flera lokaler vid Mörtsjöbodarna- innan skogen avverkades av SCA. Foto: Privat.

– Tyvärr är det inte förvånande att SCA åter igen avverkar en skyddsvärd skog men att SCA går in och kalavverkar en känd lokal för den starkt hotade trolldruvemätaren – det hade vi inte räknat med. Det är en djupt tragisk handling som visar att SCA inte har några som helst skrupler, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen. 

De främsta hoten mot trolldruvemätare är avverkning, skyddsdikning och markberedning, enligt SLU Artdatabanken. Trolldruvemätarens förekomst vid Mörtsjöbodarna redovisades i en inventeringsrapport av Länsstyrelsen i Jämtlands län (2021). Där konstaterade Länsstyrelsen:  

”Om fjärilen ska kunna överleva på lång sikt så måste samtliga kvarvarande lokaler fredas från avverkningar. Långsiktiga planer behöver utarbetas för de omkringliggande yngre skogarna och hyggena så att det framtida skogsbruket kan bedrivas på ett sådant sätt att trolldruvemätare får möjlighet att återetablera sig och överleva i landskapet.”  

SCA kalavverkade större delen av lokalen för den starkt hotade trolldruvemätaren (EN) vid Mörtsjöbodarna. SCA fick kännedom om observationerna av trolldruvemätare (gula punkter) men valde trots det att avverka den äldre kalkbarrskogen.

I en e-post till Skydda Skogen i mars 2023 framhöll SCA att de avverkade skogarna skulle skötas för att bli lövskog. Något som Skydda Skogen ifrågasätter:

– Först och främst är trolldruvemätaren en utpräglad barrskogsart knuten till kalkbarrskogar. Dessutom fanns det inte många lövträd i kalkbarrskogen innan den avverkades. Skogsaktiva som sedan besökte området nu i sommar kunde dessutom konstatera att de enstaka lövträd som fanns i skogen hade avverkats. Även värdefulla torrträd låg i timmerhögarna, säger Elin Götmark, Skydda Skogen.  

Efter ett kalhygge på den här typen av mark finns stor risk att högvuxna växter som hallon och stormhatt tar över och konkurrerar ut värdväxten svart trolldruva. Fjärilen är med sin svartvita färg dessutom anpassad till att flyga i växelspelet mellan sol och skugga i en luckig skog, där dess fiender har svårt att upptäcka den.

– SCA:s avverkning utgör ett grovt övertramp mot skogsbrukscertifieringen FSC. Det är inte klokt att en extra skyddsvärd livsmiljö för trolldruvemätaren vid Mörtsjöbodarna kan säljas som en så kallad hållbar skogsprodukt. Den enda vettiga bevarandeåtgärden hade varit att lämna den äldre kalkbarrskogen i fred, säger Maria Danvind, skogskoordinator på Naturskyddsföreningen Kansli Mitt.

Den äldre kalkbarrskogen där den starkt hotade trolldruvemätaren hade sin livsmiljö innan SCA avverkade skogen. Äldre kalkbarrskog är en hänsynskrävande biotop och prioriterad skogstyp för formellt skydd. Foto: Privat.

Läs Skydda Skogens och Naturskyddsföreningen i Jämtlands formella FSC-klagomål här

Läs mer om trolldruvemätaren i Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 2022 här 

Kontakt

Maria Danvind, skogskoordinator på Naturskyddsföreningen Kansli Mitt, tel. 073-275 17 36, maria.danvind@naturskyddsforeningen.se