Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SCA får sitt FSC-certifikat förlängt trots alla överträdelser

Ett exempel: SCA kalavverkade skog med mycket höga naturvärden vid Orrmyrarna i Sollefteå kommun. I skogen fanns den rödlistade talltitan som inte tål avverkning, 1000-tals fridlysta och rödlistade knärotter och många rödlistade vedlevande svampar samt de rödlistade lavarna lunglav och garnlav. Foto: Privat

Skogsbolaget SCA har FSC-certifikat som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Nyligen skickade Skydda Skogen 90 exempel på SCA:s överträdelser mot FSC-kriterierna till FSC och till bolagets certifierare DNV, som utför SCA:s certifiering. De 90 exemplen visar hur SCA har avverkat och planerar avverka skogar med höga naturvärden. Det är skogar som certifierade bolag och markägare inte ska avverka om de följer FSC kriterierna. Trots kännedom om detta har SCA nu fått sitt FSC-certifikat förlängt ett halvår.   

Hur kommer det sig att SCA:s FSC-certifikat helt plötsligt har förlängts från 19 jan till 19 juli? Så här svarar bolagets certifierare DNV:

”Enligt vår ackrediteringsstandard har vi möjlighet att förlänga ett certifikat upp till 6 månader, om det finns omständigheter bortom vår och certifikatsinnehavarens kontroll, för att möjliggöra avslutande av förnyelserevision. I detta fall har vi tillämpat den paragrafen.”

De skriver även att de 90 SCA-exempel som Skydda Skogen har skickat in är ”värdefull information för oss till nästa revision”.

SCA lurar sina kunder

DNV utför certifieringen åt FSC. Skydda Skogen har i många fall skickat begäran om att inte avverka skog med höga naturvärden till både SCA, DNV och FSC. Föreningen har även under årens lopp skickat in flera FSC-klagomål gällande SCA:s avverkningar av skog med rödlistade arter och höga naturvärden. Trots detta får alltid SCA behålla sitt FSC-certifikat. De lurar helt enkelt sina kunder att tro att de produkter de säljer kommer från ett hållbart skogsbruk när det i själva verket kan vara gammelskog med höga naturvärden som produkterna kommer ifrån.

FSC-certifierngen är verkningslös

Att SCA får sitt certifikat förlängt visar återigen hur verkningslös FSC-certifieringen är och att det bara är greenwashing. Certifierarna DNV står inte upp för FSC kriterierna eftersom de får betalt av SCA och är styrda av skogsbolaget- ett korrupt system. Det är så det fungerar idag.

Läs även:

90 exempel på hur SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden

Ny stor demonstration utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall

SCA vill avverka vid Vargtjärnen igen- trots kännedom om mycket höga naturvärden

Demonstration mot SCA idag: Stoppa avverkningen i återstående naturskogar!