Idag 22 mars demonstrerar människor från fem länder och fem olika organisationer, bland annat Skydda Skogen, Fridays for Future Sverige, Skogsvärn Näsåker, Greenpeace och Naturskyddsföreningen utanför SCAs årsstämma i Sundsvall. En grupp unga klimataktivister, bland annat Greta Thunberg, har också deltagit inne på SCAs årsstämma. Iklädda tröjor med texten “SCAndal” adresserade de SCAs ledning. 

Demonstrationen utanför SCA’s årstämma för att uppmärksamma att SCA’s tillväxt bygger på avverkade skogar med höga naturvärden. Foto: Lina Burnelius

– SCA:s tillväxt bygger på kalavverkade skogar. Något som ekosystemen, klimatet, lokalbefolkning och urfolk fått betala ett obeskrivligt högt pris för. SCA för sina konsumenter bakom ljuset med fina ord om ett “ansvarsfullt skogsbruk”, ”fossilfrihet” och “samråd” med samebyar. Det står dock klart att konsumenter blint kan lita på att SCAs FSC-märkta produkter kommer från ohållbart och orättvist skogsbruk.” sade Agnes Hjortsberg, Fridays for Future Sverige, inne på stämman.

– Ni svarar inte på våra frågor. Ni fortsätter med era floskler och er greenwashing. Svara oss; hur kan ni tala om ”kretslopp och ”förnybart” när SCA systematiskt expanderar ni i och kalavverkar oersättliga skogliga ekosystem. Flera tusenåriga ekosystem är inte förnybara, sade Greta Thunberg inne på stämman. 

Fridays For Future Sverige hade med sig tre banderoller med texterna: ”Climate SCAndal”, ”Stop Greenwashing” och ”Kalhyggen dödar”.

Demonstranter inne på SCA:s årstämma. Foto: Privat

De sista naturskogarna måste fredas inte fällas

Organisationerna på demonstrationen kräver att SCA stoppar sina systematiska avverkningar av skogar med höga naturvärden. 

– Skogar som kan upprätthålla en mångfald av liv är samma skogar som renen kan finna mat och bete i, det är också samma skogar som många trivs att vistas i, det finns svamp och möjlighet till lugn och rekreation. Dessa skogar har fortfarande sitt kolförråd intakt. Det är därför helt naturligt att lokalbor, samebyar,  forskare och miljörörelsen gör gemensam sak och avkräver SCA en omställning. De sista naturskogarna måste fredas, SCA avverkar dem till förmån för trädplanteringar – det måste få ett slut, sade Lina Burnelius, Skydda Skogen. 

Hon fortsätter:

– Det faktum att miljörörelsen och lokalbor bokstavligen behöver springa efter SCA, Europas största privata skogsbolag, med lupp för att granska deras avverkningsplaner och sedan försöka hindra dem från att bryta mot internationell miljölagstiftning, artskydd och redan ålagda miljö- och klimatmål, är såklart befängt och orättvist. Det synliggör även vem som är på rätt sida av historien, mitt i en klimatkris, och vem som dagligen skapar större och större kolskuld i skogen.

SCA hade sin högsta nettoomsättning någonsin, på över 20 miljarder kr, år 2022. 

– SCA:s tillväxt bygger på kalavverkning av naturskog – något som ekosystemen, klimatet, närboende och urfolk fått betala ett oerhört högt pris för. SCA för sina konsumenter bakom ljuset med fina ord om ett “ansvarsfullt skogsbruk”, ”fossilfrihet” och “samråd” med samebyar. Det står dock klart att konsumenterna blint kan lita på att de FSC-märkta produkterna på marknaden kommer från ohållbart och orättvist skogsbruk, säger Karin Andersson, Fridays for Future Sverige.

Fridays for Future ställde frågor inne på SCA:s årstämma. Tyvärr fick de inga svar bara floskler och greenwashing. Foto: Privat

”SCA:s produkter kommer från förstörelse av biologisk mångfald och koloniala metoder gentemot samerna”

– Italienska konsumenter ska veta att cellulosan som vi importerar till Italien från SCA är långt ifrån så hållbar som de påstår; trots FSC-loggan. Sverige har ett “gott” rykte när det gäller hållbarhet, dock mest på grund av grönmålning. SCA:s produkter kommer från förstörelse av biologisk mångfald och koloniala metoder gentemot samerna vilket strider mot mänskliga rättigheter. Det är därför vi kallar SCA för ”SCAndal”, och bolaget bör erkännas internationellt som det, säger  Simone Zambrin, klimataktivist från Italien. 

Tidigare i år överlämnade organisationerna ett öppet brev samt 2022:s och 2023:s inventeringsrapporter från Forskningsresan. Forskningsresan är en ideell inventering som genomförs i norra Sverige en vecka per år. I det öppna brevet kräver 20 organisationer, föreningar och grupper att SCA omgående stoppar skogsbruk i skogar med höga naturvärden. Även en samling med 90 exempel på SCA:s avverkningar och avverkningsanmälningar av skogar med höga naturvärden har tidigare överlämnats till skogsbolaget.

”SCA börjar det nya året med att avverkningsanmäla och avverka ytterligare kontinuitetsskogar med hotade och skyddade arter”

– Vi har dokumenterat hur SCA systematiskt avverkat skogar med höga naturvärden de senaste 25 åren, men trots det senaste årets starka kritik fortsätter de att ignorera våra krav. SCA har istället börjat det nya året med att avverkningsanmäla och avverka ytterligare kontinuitetsskogar med hotade och skyddade arter, säger Daniel Rutschman, Skogsvärn Näsåker.  

Att skogsavverkningen i EU måste minska framhåller 550 forskare i ett upprop till EU:s beslutsfattare. Det är nödvändigt för att mildra klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Forskarna uppmanar EU:s beslutsfattare att sluta lyssna på industrins lobbying som påstår att en ökad avverkning är klimatsmart. 

– SCA som Europas största privata skogsägare har ett särskilt ansvar att förändra sina skogsbruksmetoder omedelbart. Att kalhyggesbruket är förödande för såväl biologisk mångfald som för klimatet framhålls allt tydligare av den oberoende skogsforskningen. SCA´s ledning vet detta, men med en överdimensionerad massaindustri agerar man med öppna ögon tvärtemot forskningens tydliga budskap. Det är skamligt och förkastligt, säger Ulf von Sydow, länsordförande, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen.

”Bara en tidsfråga innan marknaden klipper banden till SCA”

– Det sätt som SCA bedriver sitt skogsbruk på är inte bara ett hot mot biologisk mångfald, samers rättigheter och skogens förmåga att lagra koldioxid. Det hotar även SCA:s egen framtid. Det är bara en tidsfråga innan marknaden klipper banden till SCA om de fortsätter att kalavverka gammelskogar med höga naturvärden. Det kommer ofrånkomligen att ha en effekt på SCA:s aktievärde, vilket vi redan ser exempel på. Därför gör SCA sig själva en björntjänst genom att fortsätta på det här ohållbara spåret och bör snarast ställa om sin verksamhet, säger Dima Litvinov, talesperson skog, Greenpeace Sverige.

Flyer till SCA:s aktieägare finns här.

Kontaktuppgifter

Lina Burnelius, Projektledare och internationell koordinator Skydda Skogen

lina.burnelius@skyddaskogen.se

tel. 073-440 47 93

Daniel Rutschman, Skogsvärn Näsåker/Skogsvärn Skogsnäs

danielrutschman@gmail.com

tel. 076-112 88 26

Christopher Engberg Dahl, Kommunikationsansvarig, Greenpeace Sverige

christopher.dahl@greenpeace.org

tel. 079-142 14 53