Noterar att forskare vid SLU presenterat en idé om ”schackrutig” skog, som ett alternativ till att hugga hela området helt kalt. En slags större luckhuggningar i fyrkanter. Av ekologiska och sociala anledningar är det viktigt att hitta alternativ till dagens plantage- och hyggesbruk, men måste allt som skogsnäringen och skogsproduktionsforskare tar i bli så fyrkantigt?

Läs mer här