Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seminarium om hyggesfritt skogsbruk i Luleå 14 november 2019

Provyta hyggesfritt skogsbruk i Kåbdalis. Foto: Lars Andersson.

Är du nyfiken på möjligheter att bruka skogen utan att kalhugga?

Välkommen till en hel dags seminarium om hyggesfritt skogsbruk i Luleå torsdagen den 14 november 2019. Hur ser kunskapsläget ut idag och vilka möjligheter finns? Möjligheter att kontinuerligt skörda timmer utan att gå miste om skogen som naturmiljö.

Om du inte kan delta på dagen så finns istället en kort kvällsaktivitet. Seminariet på dagen är riktat särskilt till nyfikna småskogsägare, lokala skogsförvaltare, skogsentreprenörer men även representanter för naturföreningar. Eftersom platserna under dagen är begränsade och arrangemanget belagt med en kostnad så erbjuds även samma dag en kortare kostnadsfri föreläsningskväll i ämnet, öppen för alla medlemmar och andra intresserade. Andra naturföreningars medlemmar är mycket välkomna.

Seminariedagen arrangeras i samarbete mellan Studiefrämjandet, Plockhugget, Naturskyddsföreningen och Hushållningssällskapet samt med stöd av Skydda Skogen.

Dagtid: Nyfiken på möjligheter att bruka skogen utan att kalhugga?

Komplett inbjudan hittar du här.

Tid: 14 november 2019 kl 10-17
Plats: IOGT-NTOs lokaler, Köpmantorget 7, Luleå.
Anmälan: via Studiefrämjandet i Norrbotten.
Kostnad: 400 kr inkl lunch, fika och frukt.
Antal platser: Maxantal deltagare 60 st.
Företräde: Skogsägare intresserade av hyggesfritt skogsbruk har företräde vid platsbrist.
Senaste anmälningsdag: 4 november 2019
Program: Se detaljer och presentation av seminarieledarna för dagen här.

Kvällstid: Hyggesfritt skogsbruk – finns det?
Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitetsskogsbruk som det kallas med ett fackuttryck, innebär avverkning av utvalda träd, utan att hela skogen avverkas. Kvällens föreläsningar belyser denna möjlighet med perspektiv och praktisk erfarenhet.

Tid: 14 november 2019 kl 18.30
Plats: IOGT-NTOs lokaler, Köpmantorget 7, Luleå.
Anmälan: ingen föranmälan krävs.
Kostnad: fritt inträde.
Antal platser: Entrén stängs när lokalen är fullsatt.
Program: Se detaljer för kvällsföreläsningen här.