Småvatten med alar och hassel i Hornsö. Foto: privat (beskuren)

Dags för ett nytt kunskapsseminarium på Staby Gårdshotell utanför Högsby, Småland. Den här gången är temat Alsterån och Hornsöområdets våtmarker. Stora delar av områdets skogar dikades ut under början av 1900-talet. Därför kunde en rapport nyligen peka ut närmare hundra områden med god ekologisk potential för att återvätas.

Program och priser för medverkan på hela eller delar av helgen finns på Naturskyddsföreningen i Kalmar läns webbsida.

Se vidareKunskapsseminarium om våtmarker den 13 – 14 april

Frågor: Ring 0733 – 74 59 95

Anmäl görs tillper@reslust.org

Läs gärna en artikel om Hornsöområdet som vi skrivit tidigare: Hornsö- stort skogsområde i Småland som bör få starkt skydd