Gammelskogen 

behöver ditt stöd!

Domherre. Foto: Robert Svensson

 

Från en redan katastrofalt låg nivå fortsätter arealen gammelskog i Sverige att minska. För varje dag tar skogsmaskinerna ytterligare en tugga av den sista spillran. Ornitologer vittnar om att det har blivit märkbart tystare i skogen under de senaste åren. ArtDatabankens rödlista visar att många fåglar minskar i antal. Det gör även många andra arter av skogslevande djur och växter. 

Föreningen Skydda Skogen sprider kunskap, skapar opinion och uppmanar till engagemang för våra sista gammelskogar. Föreningen har små ekonomiska resurser och drivs ideellt.

Ett ekonomiskt bidrag är därför mycket betydelsefullt. Skänk en gåva eller ge bort ett medlemskap. Ditt bidrag gör skillnad!

Att bli medlem i Skydda Skogen kostar minst 100 kronor. Plusgiro: 504609-9
Mer information hittar du här