Sveaskog har avverkat den 200-åriga naturskogen vid Melakträsk-Långtjärnen trots protester. Skogen gränsar mot myrmark på bilden. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkat en senvuxen 200-årig naturskog vid Melakträsk – Långtjärnen i Arvidsjaurs kommun. Skogen redovisades redan 2005 som skyddsvärd statlig skog av Naturvårdsverket. Även ett flertal öppna brev från den ideella naturvården har under senare år uppmanat Sveaskog att inte avverka skogen på grund av dess höga naturvärden.

– Det är skandalöst att Sveaskog har gått in och avverkat denna värdefulla skog trots alla protester. Istället för att agera föredömligt agerar Sveaskog oerhört nonchalant genom att fortsätta avverka sina skyddsvärda skogar trots kännedom om deras höga naturvärden, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Det var den ideella naturvårdaren Björn Mildh som uppmärksammade Sveaskogs avverkningsplaner vid Melakträsk-Långtjärnen 2018. Sveaskog har tidigare avverkat naturskogar vid Melakträskliden, bland annat en så kallad naturvårdsskog som de nedklassade till en produktionsskog. Avverkningen gav då upphov till kraftiga körskador.

– Det är beklämmande att dessa skogar har avverkats. Det går inte att lita på Sveaskog. Sveaskog vägrar visa sina naturvärdesbedömningar. Bolaget hemlighåller alltid sina bedömningar eftersom de inte håller måttet. De tål ingen offentlig granskning, säger Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.

I mars 2019 uppmanade 12 organisationer Sveaskog i ett öppet brev att inte avverka naturskogen vid Melakträsk samt ett flertal andra avverkningshotade skogar med höga naturvärden i Sverige. Skogarna presenterades i en exempelsamling över avverkningshotade Sveaskog-skogar.

Det öppna brevet var en del av kampanjen Vår Skog där 45 000 privatpersoner och 23 organisationer kräver att Sveaskog skyddar samtliga av sina skyddsvärda skogar och att deras avkastningskrav sänks för att möjliggöra detta.

Den avverkningsanmälda skogen vid Melakträsk-Långtjärnen samt de andra skogarna i exempelsamlingen lyftes åter igen fram av 28 representanter från 26 olika organisationer och en sameby samt ett tiotal forskare i ett upprop med en önskelista inför jul till Sveaskog, Sveriges regering och riksdag i december 2019. Där uppmanades Sveaskog att omgående stoppa skogsbruksåtgärder i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige, däribland vid Melakträsk.

– Trots att politiker har fått kännedom om Sveaskogs avverkningsplaner sätter ingen stopp för Sveaskogs hänsynslösa skogsbruk. Vi kräver att Sveaskog omedelbart stoppar sina avverkningsplaner i alla kvarvarande skogar med höga naturvärden, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Så sent som i februari 2020 skickade 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare ett upprop till svenska ministrar, riksdagsledamöter och statliga myndigheter om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas.

Foton från naturskogen vid Melakträsk-Långtjärnen innan avverkning finns här.

Ladda ner exempelsamlingen Avverkningshotade Sveaskog-skogar (mars 2019) här.

Ladda ner fler exempel på avverkningshotade skogar av Sveaskog och andra skogsbolag här (december 2019) här.

Läs mer om de 12 organisationernas öppna brev till Sveaskog i mars 2019 här.

Läs mer om uppropet med önskelista inför jul här.

Kontakt
Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen, 072-737 42 34, jg.klein@protonmail.com
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, 0911-682 65, bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se

Sveaskogs gamla avverkning av naturvårdsskogen vid Melakträskliden gav upphov till kraftiga körskador. Bilden är från 2015. Foto: Björn Mildh.