Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skog med rödlistade orkidéer riskerar avverkning

Den cirka 100-åriga skogen hyser orkidéer
Skogen som riskerar avverkning. Foto: Michael Lander

En 100-årig skog med den rödlistade orkidén knärot (NT) riskerar avverkning i Eskilstuna kommun, Södermanland. En skogsmaskin står parkerad vid knärotslokalen. Nyligen har markägaren kalavverkat i närheten och en annan knärotslokal är redan utplånad. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har fått information om platsen som ligger cirka 500 meter söder om Mo i Näshulta socken. Myndigheterna agerar inte och Skogsstyrelsen säger att det är markägarens ansvar att ta hänsyn till de naturvärden som finns.

Markägaren har gjort flera vägar, diken och mindre och större hyggen i hela området. En annan knärotslokal i närheten är nu utplånad.  Ingen avverkningsanmälan syns på avverkningskoll.se över skogen där knäroten finns. Men enligt en maskinförare som har jobbat i närheten så ska man utföra skogsåtgärder där knäroten växer på grund av granbarkborre. 

Ett fåtal granar angripna av granbarkborre

Ett brev har skickats till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Södermanland med bilder och karta som informerar dem om att området där orkidéerna växer riskeras att avverkas. I närliggande skog finns ett fuktigt stråk med många fläcknycklar och nattvioler som också är fridlysta enligt Artskyddsförordningen, skogen är klart skyddsvärd. Enligt en skogsbilsförare ska skogen med fläcknycklarna och nattviolerna avverkas på grund av granbarkborrar. Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen, är en av de som formulerat brevet:

 -I skogen med knärot är bara ett fåtal granar drabbade av granbarkborre, så vi ifrågasätter om man överhuvudtaget behöver göra någon åtgärd. Vi vill betona att enligt Artskyddsförordningen är det ett lagbrott att på något sätt skada knärotens växtplatser utan dispens från länsstyrelsen (Artskyddsförordningen paragraf 8 och 15).  Har markägaren begärt dispens?

Olika orkidéer finns i stor mångd i skogarna runtomkring eftersom marken är kalkrik.
Orkidéer finns det gott om eftersom marken är kalkrik. Foto: Michael Lander
Skogsmakinen syns i bild ovanifrån. Bara enstaka träd är angripna av granbarkborre.
Även om en punktinsats görs för att få ut träd som är angripna av granbarkborre så kommer knäroten att påverkas negativt. Foto: Michael Lander

Det krävs 50 meters buffertzoner för att knärotens växtplatser inte ska ta skada av avverkningar i intilliggande skog. Detta enligt en avhandling från SLU av Samuel Johnson (2014). Men nu är det redan avverkat på flera ställen runt om.

Skogsstyrelsen svarar att de inte tänker göra något för att förhindra avverkning. För det är markägarens ansvar att ta hänsyn till de naturvärden och de arter som finns på hens mark. ”Eftersom det inte inkommit någon avverkningsanmälan eller en samrådsförfrågan från markägaren om hänsyn till arter i samband skogsskötselåtgärder går det inte att göra varken ett beslut eller ett icke beslut då vi inte har något ärende.”

Planerad vindkraftspark i området

Man planerar att bygga en vindkraftspark med 290 meter höga torn i detta område vid St Uvberget, som ligger väster om naturreservatet Hedlandet. Det kommer att påverka hela skogslandskapet med nya vägar, diken och hyggen. Placeringen är olycklig- precis intill ett naturreservat. Dessutom är dessa några av de sista skogarna som ännu inte är avverkade i Näshulta socken. I skogarna finns bland annat de fridlysta fågelarterna tjäder, orre, spillkråka och talltita. Talltitan har tidigare tillhört en av de vanligare mesfågelarterna i Sverige. Den har dock minskat med upp till hela ca 20 % under de senaste 10 åren. Nere vid Hjälmaren ser man ofta havsörn och fiskgjuse som har sina bon i omgivningen, båda fridlysta och ska vara skyddade enligt Artskyddsförordningen.

LÄS mer om knärot:

Oskarshamns Fågelklubb fick rätt- förbjudet avverka knärotens växtplats

Nu avverkas skog med rödlistad knärot- Skogsstyrelsen invänder inte