Tjädertupp i tall vid Flomyran, foto: Göran Rönning

Vid Flomyran söder om Mockfjärd i Gagnef kommun, har ett 113 hektar stort skogsområde skyddats. I skogen finns en stor tjäderlekplats och det är tjäderbiotop. Beslutet har föregåtts av många års ideell kamp med inventeringar, skrivelser och agerande mot exploatering. Skydda Skogen har varit med och hjälpt till.

Göran Rönning, som har studerat tjäder i fyra decennier och är ordförande i Tjäderkommittén/Tjäderbeservatörerna, har arbetat i åratal för att få skogsområdet vid Flomyran skyddat. Även Skydda Skogen har hjälpt till och den finska naturvårdsexperten Olli Manninen som har inventerat området ideellt.

Läs hela artikeln på Natursidan.se