I en paneldebatt om skog och bioekonomi i Almedalen gjorde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht flera uttalanden som visar på partiskhet med skogsindustrin och biologisk okunnighet i skogsfrågor, menar naturvårdsbiologen Rebecka Le Moine (styrelseledamot i Skydda Skogen). I samma debatt framställde sig även skogsbolaget Stora Enso som ett hållbart skogsbolag som bryr sig om naturvård, men det finns flera exempel på motsatsen.

Läs hela Kristina Bäcks artikel på Natursidan.