Tyresta nationalpark, en stadsnära naturskog. Foto: Kristina Bäck

Att stoppa den globala skogsavverkningen har lika stor betydelse för klimatet som att minska våra utsläpp, skriver 40 forskare från fem länder. Skogarnas stora betydelse för klimatet har förbisetts av världens regeringar.

Att skydda och restaurera skog kan minska växthusgasutsläpp med 18% till 2030. Om vi gör det har vi större chans att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning, skriver forskarna. Men om världens skogar avverkas så kommer tre biljoner ton koldioxid frigöras i atmosfären och det är mer än vad som finns låst i de globala reserverna av olja, kol och gas. I uttalandet skriver forskarna:

-Vi måste skydda och bevara de kvarvarande naturskogarna som finns på planeten för att undgå den farliga klimatförändringen. Världens skogar måste fortsätta att ge de tjänster som är kritiska för planetens välbefinnande.

Uttalandet kommer som en reaktion inför nästa vecka då FNs klimatpanel, IPCC, samlas i Sydkorea. Under mötet ska en rapport släppas om hur världen ska hålla sig under 1,5 graders uppvärmning, ett mål som antogs vid Parisavtalet 2015.

Forskarnas förväntningar är att rapporten kommer att fokusera på förändringar i vårt energisystem och på nya tekniker, inte på skog.

-Vårt budskap är enkelt: Vår planets framtida klimat är beroende av hur det går för världens skogar.

Läs hela artikeln i The Guardian här.