För detaljerad information hänvisar vi till den separata hemsidan klimatetochskogen.nu, men ett axplock av viktiga fakta finns härnedan.

  • I marken i en orörd boreal skog lagras 50-70% av kolet i svamparna. Symbiosen bryts vid avverkning och kol släpps ut från marken under många år.
  • Även äldre skogar kan fortsätta lagra kol.
  • Ett intensivt skogsbruk minskar markkolet.
  • Det är uppskattat att ta 100 år innan en kalavverkning blir koldioxidneutral igen (Bond-Lamberty B., Gower S.T., Goulden M.L. & McMillan A. (2006). Simulation of boreal black spruce chronosequences: Comparison to field measurements and model evaluation. Journal of Geophysical Research—Biogeosciences  samt  Eriksson, E m. fl . 2007: Integrated carbon analysis of forest management practices and wood substitution. Canadian Journal of Forest Research, vol. 37, p. 671-681.)
  • År 2014 använde massa-, pappers- och trävaruindustrin 57% av energin inom mineral- och tillverkningsindustrin (81 av totalt 142,6 TWh). Samma år använde skogsbruket tillsammans med massa-, pappers- och trävaruindustrin 23% av all energi i Sverige (84 av totalt 368 TWh). Till detta kommer transporter inom skogsbruket och skogsindustrin, som inte kan urskiljas i statistiken. (Energiläget i siffror 2016, Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/)
  • Minst 80% av alla skogsprodukter i Sverige är kortlivade (Uträkning baserat på: SkS2014: Skogsstatistisk årbok 2014, http://klimatetochskogen.nu/documents/SkS2014-arsboken.pdf) eftersom de blir till massaprodukter eller bioenergi. Läs mer här.
  • Utsläpp på grund av kortlivade skogsprodukter är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges ekonomi (men den syns inte i Naturvårdsverkets statistik).