Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skog och klimaträttvisa på klimatstrejk i Stockholm

Lina Burnelius från Skydda Skogen håller tal under klimatstrejken i Stockholm. Foto: Adam Karls Johansson.

Den 22 oktober 2021 var det åter igen dags för globala klimatstrejker med ungdomsrörelsen Fridays for Future. Denna gång låg fokus på intersektionalitet, det vill säga om hur maktordningar som kön, sexualitet och socioekonomisk status skapar diskriminering och förtryck. Klimatstrejker anordnades i nästan 30 svenska städer, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I Stockholm uppmärksammades både rasism och skogsfrågan.

Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator från Skydda Skogen, höll tal under klimatstrejken i Stockholm:

– Över hela världen går människor samman för att kräva intersektionell klimaträttvisa – vi vill belysa hur starkt kopplade rådande globala kriser är. De har rötter i samma orättvisa system och förstärker varandra idag. Vi uppmärksammar exempelvis kränkandet av samiska rättigheter och klimatkrisen, som bland annat tar sig uttryck i skövlingen av naturskog i Sápmi.

Hon framhöll att den så kallade hållbara svenska skogsbruksmodellen med skogsavverkning och plantering av träd är den enskilt största anledningen till att arter rödlistas i Sverige. 

 – Den svenska skogsindustrin släpper ensamt ut mer växthusgasutsläpp än alla Sveriges övriga territoriella utsläppskällor släpper ut tillsammans. Om vi fortsätter på inslagen linje kommer den sista kvarvarande naturskogen i Sverige, utanför de få procent av skyddade områden, att vara borta om mindre än tio år. 

Hon fortsatte:

– Borta, människan kan nämligen inte återplantera dessa skogar. Skog kan skyddas och restaureras – men inte planteras. Vi har alltså inte “mer skog än någonsin i Sverige” – vi har rekordlite skog och rekordmånga planterade träd. Tillsammans är vi inte emot skogsbruk, vi kräver skogsbruk i linje med konventionen om biologisk mångfald och Parisavtalet: ekosystembaserat skogsbruk på 70% av markerna, och att de ställer om och börjar producera tjänster och produkter som vi faktiskt behöver. 

Fridays for Forests budskap under den globala klimatstrejken var ”Uproot the System” (”riv upp systemet”). Eftersom de rikare länderna i norr bidragit mest till det rådande klimatläget bör också de göra en större insats för att nå ett socialt och ekonomiskt rättvist nollmål.

Lina Burnelius avslutade sitt tal:

– Till makthavarna vill avslutningsvis säga: ni kommer aldrig kunna säga att ni inte visste vad ni gjorde, om ni istället väljer att fortsätta tömma skogen på liv och på dess kolförråd. Vi kommer fortsätta blotta deras falska klimatlösningar. Vi vet det, de själva vet det: de sågar av den gren vi alla sitter på – let’s uproot this system!