Foto: Krautkopf.

Ulrika Krynitz är skogsbiologen och formgivaren som tillsammans med jägmästaren Håkan Strotz driver gården och ekoturismföretaget Urnatur. Tillsammans har de har startat bloggen Skogens matrix för att problematisera, inspirera och ge tips till skogsägare om hur man kan förvalta sin mark.

– Vi får ofta frågor av skogsägare eller blivande skogsägare som inte vet var de ska börja och hur de ska tänka. Ofta följer de lydigt sin skogsbruksplan eftersom det är deras enda manual och det är svårt att få annan vettig rådgivning. Vi hoppas att vår blogg kan hjälpa skogsägare med praktiska tips om hur man kan tänka och göra när det kommer till frågor kring din skog och mark, säger Ulrika Krynitz.

Skogens matrix är tänkt att vara en personlig betraktelse och berättelse om Ulrikas och Håkans skog och hur de tänker och gör. Bloggen riktar sig till alla skogsägare och skogsälskare. Skogens matrix vill problematisera, inspirera, debattera, sprida kunskap och inte minst bidra till att skapa en förändring och en framtidsvision kring den svenska skogen.

Nedan följer ett axplock från bloggen Skogens matrix:

Skogens matrix

Ibland kan det tyckas att skog bara handlar om timmer och massaved. Men mellan ekonomiska beräkningar av skogskubikmeter och biobränsle finns en annan värld.

Skogens Matrix. Den verkliga världen.

I den verkliga världen har skogen ett liv efter döden. Här finns en samexistens av arter där människan är en liten del av faunan i samklang med allt annat. Här är skogen en sakral plats där själen finner ro. Här är världens lunga. Här finns sagoskogen. Här hörs öronbedövande fågelkvitter om våren. Här lyser mossan i november. Här kämpar duvhöken med att hitta föda till sina ungar.

När vi flyttade hit för 25 år sedan var vi fortfarande omgivna av övervägande gamla vackra naturskogar. Det mesta har avverkats och skogen har nu mestadels ersatts med hyggen och trista mörka granplanteringar. Men kan dessa granplanteringar verkligen ersätta den gamla skogen med all sin artrikedom och skönhet? Skulle jag få bestämma skulle jag skydda all naturskog som finns kvar – nu!

Men jag kan inte bestämma. Endast över egen mark kan man förfoga. Det är det vi kallar för äganderätten. En märklig uppfinning i sig. Att vi har satt oss som herre över naturen.

Vi har försvinnande små ytor skyddad natur i Sverige. Särskilt här i södra Sverige. Totalt är endast knappt 5% av den produktiva skogen skyddad i Sverige. Många växter och djur är knutna till just gammal skog med lång kontinuitet. Många så kallade rödlistade arter är akut utrotningshotade. I skogsbrukets planterade skogar som kalavverkas vid en ålder av 60-100 år kan de inte överleva. För att bevara den biologiska mångfalden på lång sikt räknar man med att man måste skydda ca 20% av skogen. En del säger till och med att man måste skydda 50% av skogsytan.

Sedan 1950-talet har årligen ca 1% av landets skogsyta avverkats mera systematiskt än innan genom kalhyggesbruk och ersatts av planteringar. Så det är inte mycket naturskogar kvar, än mindre urskogar och gammelskogar. Det är brådis – Så vad gör man? Man tar saken i egna händer – så långt man kan:

Egen skog!

Genom att (förutom gården Sjögetorp) köpa två angränsande skogsfastigheter, Renemo och Renemolund, kan vi nu skydda och bevara skogen som finns kvar just här – och dessutom förhoppningsvis på sikt till och med öka den biologiska mångfalden. Vi blir “producenter av biologisk mångfald”.

Galet och utkastade pengar? Kanske det – men häng med på vår resa! Att äga skog är bland det häftigaste som finns. Ett Life Mission. Var med på hur vi karvar fram ett försvunnet landskap.

Tänk – det är DU som skogsägare som kan avgöra om gröngölingen kommer flyga över dina marker även i framtiden.

DU kan gynna eller missgynna olika växt- och djurarter och faktiskt påverka den biologiska mångfalden i ditt lilla skogliga universum. Var stolt och tacksam för att du för en liten tid får förvalta en plätt jord som du delar med en massa andra arter.

Trots att det sägs att vi aldrig haft så mycket skog som idag så finns nu som sagt bara spillror kvar av våra ursprungliga fina naturskogar. Har du tänkt på att DU kanske har en finare skog än du visste om? Risken är stor att även de sista spillrorna avverkas nu ifall man följer sin skogsbruksplan utan att tänka till själv.

Just nu är det nästan som ett krig mellan skogsindustrierna som vill att skogen endast är till för att brukas oavsett naturvärde och de som kämpar för att rädda de sista fina skogarna innan det är för sent.

Skogsindustriernas har haft monopol på att påverka skogsägare genom flashiga utskick av magasin med några trevliga reportage, men huvudsyftet är alltid skogsbruket. Väl genomtänkt propagandaverksamhet.

Många är förkrossade över att se ”sina” mysiga svampskogar förvandlas till ett kalhygge över bara en natt. Vad kan man göra? ETT sätt är att själv ta kommandot och helt enkelt köpa en egen skog.

Vi tycker att fokus inom skog i Sverige alldeles för mycket ligger på ren produktion. Vi som skriver bloggen driver också ekoturismföretaget Urnatur. För OSS till exempel måste en skog ha helt andra värden. Vi vill ha:

en vacker skog. Både för att vi själva ska trivas men också för att det är en av de viktigaste reseanledningarna för våra gäster. Vem vill tillbringa sin semester på ett hygge? Svensk naturskog är unik. När ska vi inse det?

biologisk mångfald – både för egen del, för naturens del och för gästernas del. Genom aktiv naturvård kan vi faktiskt bli producenter av biologisk mångfald och öka naturvärdet på sikt.

inkomst. Vi får inkomst både genom turism men också genom miljöersättningar. Årliga ersättningar för t ex skogsbete är mycket bättre ekonomi för oss än en avverkning!

bra förutsättningar för att leva på gård – Skogen är vårt Ica och bygghandel. En skog med bara gran vore för oss som ett ICA med bara mjöl. Också djuren blir glada om det finns örtrika marker och köttet blir av finare kvalité. Att erhålla en mångfald på markerna ger större möjligheter för inkomst på lång sikt.

en jordnära anknytning marken – Genom att leva närmare naturen blir man en gladare människa. Saker och ting får mening. När man trivs där man bor minskar önskan och längtan att åka utomlands.

intakt kulturlandskap. Landskapet berättar vår historia. Om istiden, öppna landskap och djupa skogar. Våra naturskogar i Sverige har en mer eller mindre obruten skogskontinuitet sedan istiden. Flera tusen år. Det är väldigt unikt! Idag har vi två stora problemområden inom biologisk mångfald: igenväxande inägomark och skogar som kalavverkas och ersätts med trädplanteringar.

OBS: Bloggen handlar om skog, men faktiskt lika mycket också om andra marktyper på en gård eftersom vi tycker att man måste se naturen mycket mera i ett landskapsperspektiv och som en helhet. Särskilt för privata skogsägare eftersom skogen då oftast finns i ett sammanhang med inägomarker och utmarker.

Läs mer på Skogens matrix.