Skydda Skogens grundare, den legendariska skogsaktivisten och debattören Anders Delin mottog det förnäma naturvårdspriset på Flora- och faunavårdskonferensen vid SLU i Uppsala den 4 maj. Han mottog priset under rungande applåder på konferensen som hade skogen som tema, FN:s internationella skogsår.

Över 50 år av fältstudier med kikare och lupp har givit Anders Delin mycket stora och erkända biologiska kunskaper, och kunskap är den grund han står på som en av landets ledande förkämpar för bevarandet av naturskogen och dess liv. Redan 1947 blev Anders medlem i Fältbiologerna.

Så här skriver Artdatabanken:

”Hans insatser har bidragit till att Hylströmmen i Voxnan fortfarande strömmar fritt och att många naturskogar skyddats. Anders var med och bildade Gävleborgs Botaniska Sällskap och startade Nätverket Skydda Skogen, som sedan blev den nationella naturvårdsorganisationen med samma namn. Han är också initiativtagare till ”Forskningsresan i Naturvårdens utmarker” där frivilliga krafter dokumenterat skogar och resulterat i mer än 450 inventeringsrapporter. Han var också huvudförfattare till föregångaren till Skogsstyrelsens signalartsflora samt är en god pedagog som har utbildat många skogsägare och naturvårdare i inventeringsmetodik.”

– Anders Delin är en stor inspirationskälla för naturvårdare i hela landet, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi har hans ideella arbete att tacka för att många värdefulla skogar har bevarats. Stort grattis till det välförtjänta priset Anders.

Se och läs Anders Delins tacktal här

Läs Artdatabankens pressmeddelande här

 

viktor.safve@skyddaskogen.se

www.skyddaskogen.se