Mikael Karlsson, Ordförande, Naturskyddsföreningen och Viktor Säfve, Ordförande, Skydda Skogen anser att Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, Lasse Gustavsson, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF och Anders Blom, förbundsdirektör Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har fel i sitt debattinlägg ”FSC gör skillnad”.

REPLIK: Flera miljöorganisationer har under många års tid granskat skogsbolagens efterlevnad av skogscertifieringen FSC i fält. Verkligheten har visat sig vara en helt annan än de FSC-regler bolagen åtagit sig att följa genom certifieringen. Därför lurar skogsnäringen sina kunder.

Miljörörelsens granskningar har visat på avverkade gammelskogar och brott mot flera FSC-kriterier gällande miljöhänsyn. Dessutom visar Skogsstyrelsens polytaxinventeringar att runt 30 procent av skogsnäringens avverkningar inte lever upp till skogsvårdslagens lågt ställda krav gällande miljöhänsyn, vilket i sig är ett brott mot den svenska FSC-standarden. Trots det blir konsekvenserna för de berörda skogsbolagen endast marginella inom FSC.

En certifierare inom FSC är berättigad att stänga av ett skogsbolag som kontinuerligt bryter mot FSC-standarden. I Sverige har detta aldrig hänt, trots miljörörelsens omfattande dokumentation och upprepade anmälningar av brott mot standarden. Skogsbolagen får i sällsynta fall en allvarlig anmärkning av certifieraren, där de får några månader på sig att korrigera sin verksamhet. Därefter avskrivs anmärkningen och skogsbolagen kan fortsätta som förr.

Läs mer här.