I mars månad fick Skydda Skogen äran att debattera skogsbruk med skogsdirektörerna Larsson och Larsson. Vi anklagades då för att vara extremister. In från höger kommer nu Ulf Sandström, representant för SMF Skogsentreprenörerna. Tanken är otvetydigt att skrämma så många som möjligt för oss och för naturvården, med vilka låga argument som helst.

Ulf Sandström påstår att Skydda Skogen är ”en gruppering med målet att ta över äganderätten över andras egendom”. Vi är en ”samhällsfientlig maffia” som vill ”skriva en egen lagbok”. Och mer i samma stil.

Tveksamt om man ska svara alls på den sortens påhopp, men vi gör det nu en gång till, och läs noga, Ulf Sandström:

Vad vi kräver är att storskogsbruket anpassar sig till vad Sverige redan lovat FN, nämligen att svara för biologisk mångfald, alltså att alla arter som finns i landet ska få leva kvar i livskraftiga populationer. För att detta ska bli möjligt bedömer forskare idag att 20 procent av den totala produktiva skogsmarken måste avsättas som reservat och naturvårdsskogar, med ökad hänsyn i övrigt.

Vi kräver alltså stopp för avverkning av gamla naturskogar och för den utarmning av skogsekosystemet som skogsbruket står för. Om man, som nu, hårdexploaterar 95 procent av den produktiva skogsarealen, kommer nämligen många arter att dö ut. Deras livsmiljöer blir för små och fragmentiserade.

Detta är vad vi står för. Vårt upprop stöds av 200 forskare inom naturvård, biologi, ekologi och skogsbruk samt närbesläktade områden, varav ett trettiotal från SLU. Vi litar på dessa personers samlade kunskap. Dessutom har tusentals privatpersoner och ett trettiotal organisationer skrivit under.

Läs mer här.