”Alltför få skogsägare gör tillräckligt för bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är ArtDatabankens slutsats efter att de sammanställt förteckningen över de rödlistade arterna i Sverige. De privata markägarnas insatser är viktiga och man hoppas att fler ska ta till sig kunskap som kan rädda fler arter.”

Läs mer här