”Iglekärrs gammelskog i Ale kommun är på god väg att bli Naturarvets tredje skog. Stiftelsen köper med hjälp av pengar från sponsorer och allmänhetens engagemang in skogar med höga naturvärden. En av markägarna som säljer skogen anser att det är den perfekta lösningen: skogen bevaras och han får betalt.”

Läs mer här