”Att använda arbetshästar i skogen är en metod som kan komma att bli allt vanligare. En stor fördel är att hästarna inte ger några direkta markskador samtidigt som bara liten del skog behöver fällas för att ekipaget ska komma fram.– När det har varit så blött som i höstas är det väldigt tydligt vilken nytta hästarna gör, säger Håkan Carlsson, häst­entreprenör från Vessigebro i Halland.”

Läs mer här