”Replik till Mårten Larsson, Skogsindustrierna, som i debattartikeln Inte skönmålning utan officiell svensk statistik (september 2012) svarar på den kritik som Skydda skogen framförde i debattartikeln Skogsindustrierna skönmålar och presenterar felaktiga siffror (juli 2012).”

Läs mer här