”Vindkraftsexploateringen accelererar i Sverige och medför stor social och miljö­mässig skada på landsbygden. Majoriteten av alla vindkraftverk uppförs på skogsfastigheter, många av dessa fastigheter är/blir idag certifierade med PEFC och/eller FSC.”

Läs mer här