”Nu får de hotade skalbaggsarterna Cinnoberbagge och Aspsplintbock ett nationellt åtgärdsprogram för att arterna ska kunna fortleva i Sverige. Gemensamt för de båda arterna är att de är beroende av gammal asp.”

Läs mer här